Nyhedsbrev oktober 2023

Pickleball hver weekend!

Så er der kommet gang i Pickleball. Imidlertid har flere påpeget, at det kan være svært at indpasse det fredag eftermiddag. Derfor vil bane 4 fremover være opsat til Pickleball hver weekend fra fredag kl 12.30 og til søndag aften. Bats og bolde ligger fremme – så det er bane om at komme i gang. (NB: enkelte weekender kan være optaget af holdkampe og andre arrangementer)

 

”Åbent hus” gav nye medlemmer

Lørdag den 16. september åbnede vi hallen for interesserede. Her gav vi en introduktion til badminton og bød på kaffe og kage. Nogle meldte sig ind med det samme, mens andre gerne lige ville prøve spillet et par gange. Men resultatet er positivt: 7 nye medlemmer. Tak til Hanne, Claus og Lone for at bruge tid og kræfter på arrangementet.

 

Tag en ven med til badminton

Tag en ven/kollega/nabo eller klassekammerat med til badminton. Det er helt fint at prøve spillet inden man evt. melder sig ind – så tag nu en ven/klassekammerat/nabo eller kollega med til badminton!!!

 

Ny strategi

Bestyrelsen har holdt strategi-seminar med henblik på at finde retningen for de kommende års arbejde. Vores vision for 2028 er:

Med udgangspunkt i badminton, vil vi være byens foretrukne motionstilbud, baseret på

  • Socialt samvær
  • Inddragelse af forældre
  • Åbenhed overfor nye aktiviteter og samarbejde med andre foreninger

Vores konkrete pejlemærker er:

  • Flere medlemmer, især i forhold til unge og voksne (18 – 40)
  • Bedre inddragelse af forældre
  • ”Gang i hallen” – vi vil gerne udnytte vores faciliteter bedre
  • En velfungerende og dynamisk bestyrelse….gerne med et lavere aldersgennemsnit!

Vi har allerede sat en række konkrete initiativer i gang, f.eks, ”Åbent hus”, Pickleball, forældremøde, opdatering af folder, ny hjemmeside og ”forældre-fjer” (se nedenfor).

 

”Forældre-fjer”

Er du forælder til en ungdomsspiller? Så har vi et rigtigt godt tilbud til dig! For 200 kr. kan du spille badminton i weekends – enten sammen med andre forældre eller med dine børn. Du melder dig blot ind til ”forældre-fjer” og kan så spille hvornår du vil fra fredag eftermiddag til søndag aften.

 

125.000 kr. til klubben!

I august havde klubben opgaven med at skilte ruten til Geopark Bjerg Grandprix. I alt ca. 200 skilte og skiltefødder skulle opsættes fredag og nedtages søndag eftermiddag. Hårdt arbejde – men honoraret er 25.000 kr. Og så deltog der 1036 cykelmotionister i det hårde løb! Stor tak til alle der hjalp til – og en særlig tak ti Lars ole, der koordinerede og tilrettelagde det hele. Og så tyder alt på, at vores indsats ved årets Vig Festival(opsætning af scene og varetagelse af 3 barer, i alt ca. 90 hjælpere) giver knapt 100.000 kr. til klubben…flot!

 

December – aktiviteter

Følgende datoer er aftalt omkring julefrokoster:

Ældrebadminton/formiddagspillere: fredag den 8.12

Motionspillere: onsdag den 13,12,

Mandagsspillere: mandag den 18.12.

Og så er der de eksterne julefrokoster, som låner hallen, og hvor vi har brug for hjælp. Det gælder bl.a. torsdag den 30.11, lørdag den 2.12 og søndag den 3.12 om formiddagen (oprydning/rengøring). Og formodentlig også opsætning den 9.12 og oprydning den 10.12…..så sæt lige et X i kalenderen (Det drejer sig om ca. 1½ times arbejde kl. 10 – 11.30)

 

Flag i gå-gaden

Vi har stadig et par flag-opsætninger tilbage i gå-gaden. Hvis du kan deltage ½ time med dette arbejde, så kontakt Lars Ole ljjustesen@gmail.com

 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne; Hans-Jørgen Olsen